sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Stowarzyszenia


Wspólnoty parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Wspólnota Ojca Pio
 • Żywy Różaniec
 • Pustynia Miast
 • Schola Dziecięca
 • Odnowa w Duchu Św.
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Lso Seniorzy
 • Rada Parafialna
 • Caritas
 • Grupa Jana Pawła II
 • Duszpasterstwo Nauczycieli Łasin
 • Drodzy Parafianie! W Kościele od wieków rozwijały się różnorodne bractwa, wspólnoty, ruchy, sodalicje, towarzystwa i stowarzyszenia. Odgrywały one zawsze rolę formacyjną oraz społeczną. Po Soborze Watykańskim II, w ramach odnowy Kościoła, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój ruchów i stowarzyszeń. Z jednej strony powstawały nowe, z drugiej zaś odradzały się już istniejące. Ten nowy dynamizm ruchów określony został jako "wiosna Kościół". Ta wiosna pojawiła się również w naszym lokalnym Kościele.

  Dlatego z radością przekazujemy Wam, Drodzy Parafianie informacje na temat tych grup, które działają w naszej Wspólnocie.

  Zaskakujące jest ich różnorodność i bogactwo. Wszystkich Parafian czytających materiał, zachęcamy do podjęcia decyzji przyłączenia się do jednej z przedstawionych Wspólnot.

  Każdy może dziś znaleźć swoje miejsce w Kościele, aby bardziej włączyć się i zaangażować w budowanie Chrystusowego Królestwa tu na Ziemi.

  Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) w Parafii św.Katzrzyny w Łasinie

  Służba Liturgiczna obecna jest w naszej parafii od początku istnienia kościoła. Ministranci angażują się czynnie w życie wspólnoty parafialnej. Ceremoniarze przygotowują i czuwają nad prawidłowym przebiegiem liturgii. Lektorzy odpowiedzialni są za przygotowanie tekstów Liturgii Słowa. Ministranci wykonują powierzone im czynności liturgiczne oraz po każdej niedzielnej Mszy św. rozprowadzają prasę katolicką. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu sobota 9:00. W czasie zbiórek dbamy o rozwój naszej wiedzy liturgicznej, a także o naszą formację duchową. Służba liturgiczna dba nie tylko o ducha, lecz także o ciało. W czasie ferii i wakacji służba liturgiczna ma możliwość wyjazdu na odpoczynek.

  Opiekunem Służby Liturgicznej jest ks.mgr Krzysztof Foligowski

  List (LSO) w Parafii św.Katarzyny w Łasinie

  Ceremoniarzy:
  Lektorzy

  Damian Talpa
  Bartosz Wilmowicz
  Damian Sokolnicki

  Dominik Statek
  Tomasz Talpa
  Wiktor Kowalkowski
  Kacper Osiński
  Kacper Kopański
  Ministranci
  Kandydaci

  Przemek Książek
  Darek Książek
  Szymon Goryński
  Paweł Flatow
  Kamil Zielaskiewicz
  Patryk Arszyński
  Maciej Szałkowski
  Kacper Janowski
  Mikołaj Wichert

  Tomasz Staszczy
  Michał Kopański
  Kacper Michelus
  Konrad Zientarski

  Św. Dominik Savio - urodzony we Włoszech w roku 1842, św. Dominik żył zaledwie piętnaście lat, ale zdążył osiągnąć wysoki stopień świętości. Zmarł 9 czerwca 1857 roku. Był uczniem św. Jana Bosko. W siódmym roku życia przystąpił do I Komunii Świętej. Chcąc pomóc św. Janowi w jego pracy misyjnej, zorganizował towarzystwo pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Pomimo że życie św. Dominika płynęło w ubóstwie, pracy i cierpieniach, przepełniała go radość i pogodna świętość. Kim jest ministrant ?

  Ministrant

  MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo „ministrant" pochodzi z języka łacińskiego "ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.

  Kto to jest ministrant?

  1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej. 2.Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość. 3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość poprzez codzienne naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

  Od kiedy istnieją ministranci?

  Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność. Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość, że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski