sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Stowarzyszenia


Wspólnoty parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Wspólnota Ojca Pio
 • Żywy Różaniec
 • Pustynia Miast
 • Schola Dziecięca
 • Odnowa w Duchu Św.
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Lso Seniorzy
 • Rada Parafialna
 • Caritas
 • Grupa Jana Pawła II
 • Duszpasterstwo Nauczycieli Łasin
 • Stowarzyszenie Rodzin katolickich

  Oddział parafialny SKR istnieje od 1994 roku. Pierwszym opiekunem grupy był ks. Proboszcz Prałat Witold Weinberger obecnie Ks. proboszcz Kanonik Grzegorz Grabowski. W ciągu kilkunastu lat działalności członkowie stowarzyszenie m,in.:

  • wspierają Festyn Parafialny
  • organizowali półkolonie zimowe i letnie dla dzieci (z licznymi atrakcjami na miejscu i z wyjazdami);
  • wspierają SKC w Łasinie
  • przygotowują palmy wielkanocne
  • przygotowują palmy wielkanocne
  • biorą udział w pielgrzymkach parafialnych;
  • biorą udział w pielgrzymce pieszej do sanktuarium Matki Bożej w Rywałdzie a od tego roku także do Wardęgowa
  • uczestniczą w czuwaniach modlitewnych
  • włączają się w rozważania drogi krzyżowej ulicami miasta

  Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach, skupiającą osoby fizyczne wyznania rzymskokatolickiego oraz osoby fizyczne i prawne wspierające jego działalność. Działa w łączności z Kościołem katolickim poprzez asystentów kół parafialnych oraz mianowanych przez biskupa ordynariusza asystentów kościelnych: diecezjalnego i rejonowych.

  Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta służba rodzinie w zakresie formacji duchowej do uczestnictwa w posłannictwie Kościoła i życiu publicznym oraz obrony jej praw, publicznego prezentowania potrzeb, współdziałania z samorządem lokalnym, pomocy materialnej zbiórki pieniężne z przeznaczeniem na zakup żywności dla najuboższych rodzin i wykupienie obiadów w stołówkach szkolnych dla ubogich dzieci), działalności kulturalnej (festyny rodzinne, zabawy sylwestrowe i karnawałowe, spotkania przy ognisku itp.), wychowawczej (z dziećmi i młodzieżą szczególnie z rodzin zagrożonych przez współczesne patologie w parafialnych świetlicach, ogniskach wychowawczych), kolportażu wydawnictw katolickich, współredagowania gazetek parafialnych, stron internetowych i innych wydawnictw itp.

  Formacja i zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego są realizowane poprzez: modlitwę wspólnotową, rozważanie Pisma Świętego, posługę liturgiczną w parafii, uczestnictwo w

  uroczystościach religijnych, pielgrzymki i wyjazdy do miejsc kultu, studiowanie dokumentów Kościoła z zakresu teologii małżeństwa i rodziny oraz jej duchowości, materiały katolickiej nauki społecznej, rekolekcje formacyjne, dni skupienia, comiesięczne otwarte "spotkania wtorkowe" w Centrum Dialogu Społecznego, udział w kongresach diecezjalnych, spotkaniach programowych, konferencjach, sympozjach, seminariach, festynach rodzinnych, jubileuszach małżeńskich, udział w kwestach oraz wyrażaniu opinii katolików w sprawach publicznych, lokalnych i państwowych, pełnienie funkcji publicznych w parlamencie, samorządach, sądach i innych gremiach.


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski