sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Stowarzyszenia


Wspólnoty parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Wspólnota Ojca Pio
 • Żywy Różaniec
 • Pustynia Miast
 • Schola Dziecięca
 • Odnowa w Duchu Św.
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Lso Seniorzy
 • Rada Parafialna
 • Caritas
 • Grupa Jana Pawła II
 • Duszpasterstwo Nauczycieli Łasin
 • Żywy Różaniec

  Żywy Różaniec to najliczniejsza grupa modlitewna w naszej parafii, podobnie jak i w całej Polsce. Istnieje w Łasinie już ponad 60 lat i stopniowo wzrasta ilość tzw. Róż obecnie jest ich 14.

  Jedna Róża liczy 20 osób, które składają się w całości na cztery części Różańca, każda z nich po 5 tajemnic, przedstawiających poszczególne fakty z życia Jezusa i Maryi. Różaniec to kontemplacja tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych.

  Co miesiąc każdy z członków ŻR odmawia codziennie jedną tajemnicę, aby po miesiącu rozważać następną. W ten sposób 20 osób obejmuje wszystkie 4 części różańca. Każda Róża ma wyznaczoną konkretną intencję na dany miesiąc, np. za Papieża, kapłanów, chorych, Ojczyznę, młodzież itp.

  Spotykamy się przeważnie w I niedzielę miesiąca. Przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy jedną część różańca w najbardziej aktualnych potrzebach oraz słuchamy nauk i wskazań księdza.

  Opiekun: Ks.Proboszcz kanonik Grzegorz Grabowski Spotkania: w I niedzielę miesiąca, w kościele

  Pamiętamy o naszych Kapłanach okazji Wielkiego Czwartku, urodzin ,rocznicy święceń .

  • Festyn parafialny
  • Droga Krzyżowa ulicami miasta
  • Przygotowanie Ołtarza na Boże Ciało
  • Prowadzenia rozważań w październiku przez poszczególne Róże

  Obowiązki członków Żywego Różańca: Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.


   Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
   Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
   Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
   Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła
   Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.
   Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
   w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
   Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
   Ofiarowania Pańskiego (2 II),
   Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
   Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
   Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
   w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
   oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

  Główną Zelatorką jest pani Halina Osińska , a poszczególne Róże mają własną zelatorkę, która przydziela każdemu odpowiednią tajemnicą. Z dobrowolnych składek zamawiane są Msze Święte w intencjach członków ŻR, kapłanów, zmarłych ze wspólnoty. Grupa nasza obejmuje modlitwą także Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu z moderatorem diecezjalnym księdzem Prałatem Gerardem Gromowskim i grupami z innych parafii diecezji toruńskiej. Co roku odbywają się pielgrzymki ŻR do różnych Sanktuariów naszej diecezji: Lisewa, Grudziądza, Lubawy, Chełmży, Mokrego W tym roku Żywy Różaniec obchodził 60 lecie reaktywowania grupy po II wojnie światowej .Z okazji jubileuszu członkowie Żywego Różańca ufundowali witraż Matki Bożej Różańcowej ,który mieści się w kaplicy pod Jej wezwaniem w naszym kościele. Rocznicowa Msza św. poprzedzona została dziękczynną modlitwą różańcową. Wspólnie z nami świętowali kapłani którzy opiekowali się Żywym Różańcem w ciągu lat.

  Jeśli rozumiesz potrzebę modlitwy różańcowej, o której bł. Jan Paweł II powiedział, że jest Jego ulubioną modlitwą i o którą prosi we wszystkich objawieniach Matka Boża – Zapraszamy – dołącz do nas! Weź do ręki różaniec i zacznij się modlić . Królowo różańca świętego módl się za nami .

  Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego


  1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca otrzyma wyjątkowe łaski.
  2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
  3. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
  4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych Och, taka dusza uświęci siebie tym sposobem.
  5. Dusza, która poleci Mi się przez recytowanie Różańca nie zginie.
  6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu na jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
  7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca - nie umarze bez Sakramentów Kościoła.
  8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
  9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca św.
  10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
  11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Różańca.
  12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec będę wspomagała w ich potrzebach.
  13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli ze wstawienników cały Dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
  14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
  15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 • 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga.
 • 2. Odmawiamy Ojcze nasz.
 • 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary, druga za pogłebienie nadzieji, trzecia za pogłębienie miłości. Dobrze wypowiadać słowa: modlitwa za pogłębienie (wiary, nadzieji, miłości)
 • 4. Na przerwie odmawiamy Chwała Ojcu, następnie O mój Jezu, później wykonujemy zapowiedź pierwszej tajemnicy.
 • 5. Teraz odmawiamy Ojcze nasz.
 • 6. Pozycję szóstą reprezentuje 10 paciorków na każdym z paciorków odmawiamy Zrowaś Maryjo.
 • 7. Po odmówieniu dziesiątki przechodzimy do przerwy, na przerwie odmawiamy dwie modlitwy: Chwała Ojcu i O mój Jezu następnie wykonujemy zapowiedź kolejnej tejemnicy.
 • 8. Na pozycji ósmej odmawiamy Ojcze nasz. Potem przechodzimy do punktu 6
 • 9. Na zakończenie na medaliku należy odmówić Pod Twoją obronę oraz można dodać Wieczny odpoczynek
 • Tajemnice Różańca Świętego

  Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryji. Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

  Tajemnice powinno się odmawiać następująco:
  • poniedziałek (tajemnice radosna)
  • wtorek (tajemnice bolesne)
  • środa (tajemnice chwalebne)
  • czwartek (tajemnice światła)
  • piątek (tajemnice bolesne)
  • sobota (tajemnice radosne)
  • niedziela (tajemnice chwalebne)

  Tajemnice Różnica Świetnego

  Tajemnica Radosna

  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Narodzenie Pana Jezusa
  Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  Odnalezienie Jezusa w Świątyni

  Tajemnica Światła


  Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Ustanowienie Eucharystii

  Tajemnica Bolesna


  Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Biczowanie Jezusa
  Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

  Tajemnica Chwalebna


  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  Zesłanie Ducha Świętego
  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

  Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2016

  Styczeń

  Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości. Intencja ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

  Luty

  Intencja ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń. Intencja ewangelizacyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.

  Marzec

  Intencja ogólna: Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku. Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła.

  Kwiecień

  Intencja ogólna: Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę. Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów politycznoreligijnych.

  Maj

  Intencja ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne. Intencja ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

  Czerwiec

  Intencja ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność. Intencja ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.

  Lipiec

  Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone. Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

  Sierpień

  Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie. Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

  Wrzesień

  Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką. Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

  Październik

  Intencja ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki. Intencja ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

  Listopad

  Intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności. Intencja ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

  Grudzień

  Intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy. Intencja ewangelizacyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i prawdę Ewangelii, która napełnia życie radością i nadzieją.

  I RÓŻA-św.Katarzyny zelatorkas Zenobia Maciejewska

  II RÓŻA-Matki Bożej Różańcowej zelatorka Gabriela Kawska

  III RÓŻA-Matki Boskiej Anielskiej zelatorka Barbara Kubańska

  IV RÓŻA-MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ ZELARTKA JOANNA KANDYBA

  V RÓŻA-Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych zelatorka Krystyna Statek

  VI RÓŻA-MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY ZELATORKA EWA GAJEWSKA

  VII RÓŻA- p.w. św. Elżbiety zelatorka Janina Barczyk

  VIII RÓŻA-świętej Barbary zelatorka Krystyna Kwiatkowska

  IX RÓŻA-Matki Boskiej Bolesnej zelatorka Katarzyna Kurzyńska

  X RÓŻA-Serce Maryi Ratunku Konających zelatorka Krystyna Lubowiecka

  XI RÓŻA-Serce Maryi Obrona w Pokusach zelatorka Urszula Serocka

  XII RÓŻA-Matki Boskiej Fatimskiej zelatorkas Gertruda Beister

  XIII RÓŻA-sw.Maksymiliana Kolbe zelatorka Elwira Dziarska

  XIV RÓŻA-Świętej Jadwigi zelatorka Halina Osińska


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski