sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Stowarzyszenia


Wspólnoty parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Wspólnota Ojca Pio
 • Żywy Różaniec
 • Pustynia Miast
 • Schola Dziecięca
 • Odnowa w Duchu Św.
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Lso Seniorzy
 • Rada Parafialna
 • Caritas
 • Grupa Jana Pawła II
 • Duszpasterstwo Nauczycieli Łasin
 • Wspólnota Młodzieżowa Pustynia Miast w Łasinie

  PUSTYNIA MIAST w Łasinie powstała we wrześniu 2010 roku ,opiekunem został ks. Krzysztof Fidrowicz, a od IX /2014 opiekunem jest ks.Grzegorz Koczot.W ramach wielkopostnych rekolekcji szkolnych do Łasina 2011 roku przyjechała grupa młodzieży z księżmi salezjanami, przybliżyli nam samą ideę Wspólnoty .W rekolekcjach codziennie brało udział coraz więcej osób.

  Obok cotygodniowych spotkań formacyjnych wspólnota zajmuje się animowaniem niedzielnych Eucharystii w kościele na Mszy św. o godz.9.30. Ponadto uczestniczy w zjazdach Pustyni Miast i nieustannie pracuje nad wytworzeniem własnych zasad uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych.

  Spotkania odbywają się w soboty po wieczornej Mszy św. w Domu Jana Pawła II-ZAPRASZAMY !

  Wspólnota angażuje się w : w przedstawienie w szkole ,przygotowanie Jasełki , pomaga w organizowaniu Drogi Krzyżowej ulicami miasta., pomaga w przygotowaniu ołtarza na Boże Ciało.

  Co to jest Pustynia Miast ?

  Pustynia Miast jest ruchem młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego pragnie włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Od kilku lat wędrujemy w czasie wakacyjnym po różnych miastach Polski, głosząc na rynkach, osiedlach, w szpitalach, w Domach Opieki Społecznej, w Domach Dziecka, w więzieniach, poprawczakach, na koncertach rockowych Chwałę JEZUSA CHRYSTUSA.

  Marzeniem księdza Bosko, było to, aby chłopcy w zakładach salezjańskich nawzajem się ewangelizowali. Poprzez dobry przykład, sumienne wykonywanie swoich obowiązków, wzajemne wspieranie się w trudnych chwilach, wspólną zabawę i modlitwę. To marzenie przez lata realizowało się w oratoriach, szkołach, wspólnotach młodzieżowych odwołujących się do radosnej duchowości ks. Bosko. Wyzwanie, aby "ewangelizować młodzież przez młodzież", stało się także przyczyną sprawczą zrodzenia się w ramach Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego wspólnoty Pustyni Miast.

  Co to jest Pustynia Miast ?

  • formacyjny: osobista praca nad sobą
  • ewangelizacyjny; głoszenie Dobrej Nowiny
  • Struktury organizacyjne:
  • każda wspólnota działa przy swojej parafii
  • opiekunem duchowym jest kapłan pracujący aktualnie w parafii
  • wspólnota lokalna (max 30 osób) uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, prowadzonych przez animatorów grupowych
  • każda wspólnota bierze udział w kwartalnym Ogólnopolskim Dniu Wspólnoty Pustyni Miast
  • całoroczna praca formacyjno-ewangelizacyjna służy przygotowaniu wakacyjnej akcji Pustyni Miast i założeniu nowych wspólnot w ciągu pracy rocznej wspólnota lokalna realizuje tzw. zadania ewangelizacyjne, poprzez które prowadzi zorganizowaną działalność ewangelizacyjną
  • Pustynią Miast jako wspólnotą lokalną kieruje Rada Animatorów wraz z opiekunem duchowym

  WYMIARY FORMACJI

  • ODWAGA świadczenia o Jezusie Chrystusie.

  Osoba należąca do Pustyni Miast:

  • w każdej chwili i w każdej sytuacji nie boi się zaświadczyć miłości i wierze w Jezusa Chrystusa
  • wyzbywa się strachu przed ludźmi najbardziej oddalonymi od Boga, szczególną uwagę zwraca na osoby zbuntowane, najbardziej potrzebujące i zaniedbane duchowo
  • daje publicznie świadectwo poprzez bycie we wspólnocie oraz życie osobiste
  • RADOŚĆ z głoszenia Dobrej Nowiny.

  Osoba należąca do Pustyni Miast:

  • odznacza się autentyczną radością życia chrześcijańskiego
  • kieruje się pogodą ducha i optymizmem
  • jest zawsze radosna w myśl powiedzenia Ks. Bosko "szatan boi się ludzi radosnych"
  • MOC DUCHA w działaniu.
  • czerpie moc Ducha z sakramentów świętych i osobistej modlitwy
  • ciągle otwiera się na nowe dary i charyzmaty Ducha Św.
  • ma świadomość swojej ludzkiej bezużyteczności, dlatego systematycznie pracuje nad sobą w dziedzinie pokory.


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski