sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Patroni Naszego Kościoła św. Katarzyna Aleksandryjska 25 listopad św. Walenty 14 luty

Święta Katarzyna

Katarzyna wywodziła się z królewskiego rodu, urodziła się w 294roku po Chrystusie w Aleksandrii. Została obdarzona przez naturę wyjątkowymi zdolnościami. Zdobyła w Aleksandrii wszechstronne wykształcenie i wielu uczonych pogańskich pociągnęła do wiary w Chrystusa. Już od dzieciństwa zaskakiwała swoim niezwykle chłonnym umysłem. Jej nauczycielami byli najsławniejsi mędrcy, dzięki czemu uzyskała solidne wykształcenie i przyjęła wiarę chrześcijańską. Za panowania cesarza Maksencjusza nakazano wszystkim w Cesarstwie Rzymskim składać ofiary bogom. Wtedy to18-letnia Katarzyna, dziewica wspaniałej urody i tęgiego umysłu, wystąpiła przed cesarzem, mówiąc mu o niedorzeczności tego nakazu. Zarzuciła mu okrucieństwo i niesprawiedliwo w stosunku do prześladowanych chrześcijan. Cesarz nie potrafiąc się oprzeć mądrości argumentacji Katarzyny, wyznaczył 50 uczonych filozofów, aby ją przekonali o niedorzeczności wiary w Chrystusa. Niestety dziewczyna była nieugięta, co więcej, przeciągnęła mędrców na swoją stronę, za co ponieśli śmierć męczeńską. W czasie prześladowań chrześcijan w IV w., odrzucając prośbę władcy wschodniej części imperium rzymskiego -Maksymiana o swoją rękę. Katarzynę uwięziono a ta podczas odwiedzin nawróciła cesarzową Augustę i towarzyszącego jej Porfirjusza z 200żołnierzami. Za karę Katarzyna miała się wyrzec swej wiary przed cesarzem. Nie zrobiła tego. Została skazana na śmierć przez z broniącą ją cesarzową Augustą i Porfirjuszem. Gdy uruchamiano machinę na której miała umrzeć, nagle pękły sznury, którymi była związana, a machina się rozpadła. W ostateczności ścięto ją mieczem ok. roku 311. Tradycja podaje, że jej ciało zostało przeniesione na górę Synaj przez aniołów. Kult i okoliczności męczeńskiej śmierci Katarzyny rozsławił Jej imię. Był i jest niesłychanie rozpowszechniony. W VI w. na górze Synaj wybudowano klasztor ku Jej czci, w którym przez wieki prowadzono badania z zakresu kultury wczesnochrześcijańskiej. Malowali ją Correggio, Tintoretto, Caravaggio i Raffael. Joanna dArc zaliczała ją do swoich trzech głównych patronek. Znalazła się na liście najważniejszych 14 świętych Wspomożycieli. Wspólnie ze świętą Urszulą opiekuje się paryską Sorboną. Św. Katarzyna jest patronką kolejarzy. Kolejarze z Mysłowic, zakładając w 1851 roku swój pierwszy związek zawodowy, za patronkę wzięli św. Katarzynę (cztery lata po wybudowaniu linii kolejowej Mysłowice - Wrocław). Kult świętej Patronki przetrwał w sercach kolejarzy po dzień dzisiejszy. Świadczą o tym liczne wizerunki św. Katarzyny w polskich lokomotywowniach i wagonowniach, oraz na starych i nowych sztandarach. Za swoją patronkę obrali ją m.in. nauczyciele, studenci, filozofowie, mówcy, bibliotekarze, księgarze, kolejarze. W Paryżu jest patronką krawcowych i modystek;Catherinettes. Powstało też wiele świątyń pod wezwaniem świętej, za swoją patronkę obrały je liczne miasta, również w Polsce, m.in. :Działdowo, Dzierzgoń, czy Nowy Targ. Z osobą św. Katarzyny wiązały się przysłowia dotyczące Adwentu oraz obserwacji pogody. Do dziś jeszcze w regionach wiejskich obszaru niemieckiego taniec Katarzyny kończy okres tańców i zabaw i zaczyna Adwent, gdyż jak mówi przysłowie Katarzyna zamyka skrzypce. Na wsiach kończy się czas spędzania owiec z pastwisk. W dzień Katarzyny dziewczęta pracujące w gospodarstwach mogły zmieniać swoich chlebodawców. A w Polsce mówi się, że Katarzyna Adwent zaczyna Wigilia na Katarzyny wróży, jaka pogoda w lutym służy, czy W Katarzyny dzień jaki, cały grudzień taki.

Modlitwa do św. Katarzyny

Święta Katarzyno odznaczająca się głęboką wiarą, męstwem i bezgraniczną miłością do Boga bądź dla nas wzorem chrześcijańskiego życia. Uproś nam łaskę męstwa w wyznawaniu wiary. Pomóż nam żyć według Bożych przykazań. Wstawiaj się za naszą Parafią, abyśmy pozostali wierni wierze ojców naszych. Wspomnij, że jesteś naszą Patronką i uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby bliźnich.

Boże, któryś na Świętej Górze Synaj dał przykazania Mojżeszowi i na tymże miejscu pochować raczyłeś ciało św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy, daj nam łaskawie, prosimy Cię za przyczyną jej zasług i wstawiennictwa, abyśmy przy rozłączeniu się z tym światem, mogli dojść do Góry, gdzie jest Jezus nasz Zbawiciel, który z Tobą Ojcze żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

Litania do św. Katarzyny


  Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
  Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu. Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Katarzyno,
  Święta Katarzyno, dziewico i męczenniczko,
  Święta Katarzyno, Oblubienico Chrystusa,
  Święta Katarzyno napełniona darami Ducha Świętego,
  Święta Katarzyno, wzorze cnoty czystości,
  Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu pogan do świętej wiary,
  Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach,
  Święta Katarzyno, szczególna patronko uczącej się młodzieży,
  Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami,
  Święta Katarzyno, wskazująca drogę do prawdy,
  Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa możnych tego świata,
  Święta Katarzyno, dyskutująca z uczonymi,
  Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami,
  Święta Katarzyno, pogrzebana na górze Synaj,


  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Katarzyno, Dziewico i Męczenniczko, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała silę do zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwalą zawsze uprasza łaskę do przezwyciężenia pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Święty Walenty

Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe i niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie prześladowań (Klaudiusza II Gota), wraz ze św. Mariuszem i krewnymi, asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku.

Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Brak bliższych wiadomości o nim nie przeszkodził w szybkim rozwoju jego kultu. Jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią. Nad grobem papież Juliusz I wystawił bazylikę pod wezwaniem św. Walentego. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem św. Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ciągu średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę. W średniowieczu na terenie niemieckim Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki.

Będziesz moją walentynką...

Dzień św. Walentego stał się prawdziwym świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić ich relikwie. Przypomniano więc sobie także dzieje św. Walentego. Święto najbardziej rozpowszechniło się w Anglii i Francji. Nadal, jak w antycznym Rzymie, losowano imiona, choć teraz także dziewczęta wyciągały imiona chłopców. Młodzież nosiła potem przez tydzień wylosowane kartki przypięte do rękawa.

Dziewczęta 14 lutego starały się odgadnąć, za kogo wyjdą za mąż. Aby się tego dowiedzieć, wypatrywały ptaków. Jeśli dziewczyna jako pierwszego zobaczyła rudzika, oznaczało to, że wyjdzie za marynarza; jeśli wróbla - za ubogiego, lecz mogła być pewna, że jej małżeństwo będzie szczęśliwe; jeśli łuszczaka - że poprosi ją o rękę człowiek bogaty. W Walii tego dnia ofiarowywano sobie drewniane łyżki z wyrzeźbionymi na nich sercami, kluczami i dziurkami od klucza. Podarunek zastępował wyrażoną słowami prośbę: "Otwórz moje serce".

Od XVI w. w dniu św. Walentego ofiarowywano kobietom kwiaty. Wszystko zaczęło się od święta zorganizowanego przez jedną z córek króla Francji Henryka IV. Każda z obecnych dziewczyn otrzymała wówczas bukiet kwiatów od swego kawalera. Przede wszystkim jednak narzeczony był obowiązany 14 lutego wysłać swej ukochanej czuły liścik, nazwany walentynką. Zwyczaj ten zadomowił się nawet na dworze królewskim w Paryżu. Walentynki dekorowano sercami i kupidonami, wypisywano na nich wiersze. W XIX w. uważano je za najbardziej romantyczny sposób wyznania miłości. Treścią listów nieraz były słowa: "Będziesz moją walentynką". W Stanach Zjednoczonych walentynkowe listy były anonimowe, dlatego kończyły się pytaniem: "Zgadnij, kto?". W Europie anonimowy nadawca podpisywał się po prostu: "Twój walentyn".

W 1800 r. Amerykanka Esther Howland zapoczątkowała tradycję wysyłania gotowych kart walentynkowych. Dziś są one wymieniane na całym świecie nie tylko przez zakochanych, ale także przez dzieci w szkołach. Najbardziej znanym ich twórcą był francuski rysownik Raymond Peynet. Zaczął je publikować w 1965 r., gdy 14 lutego został oficjalnie ogłoszony we Francji Świętem Zakochanych.

Święto Zaręczyn

W Austrii w dniu Sankt Valentin odbywają się uliczne pochody, w Anglii zakochani ofiarują sobie kartonowe serca ozdobione postaciami Romea i Julii, a w dzisiejszej Ameryce - po prostu wysyłają e-maile. Jednak najbardziej uroczyście obchodzi się ten dzień w ojczyźnie św. Walentego. Co roku w niedzielę najbliższą 14 lutego w katedrze w Terni odbywa się Święto Zaręczyn. Zgromadzone przy grobie św. Walentego setki par narzeczeńskich, przybyłych nieraz z różnych stron świata, przyrzekają sobie miłość i wierność na czas do dnia ślubu. W 1997 r. krótki list do zgromadzonych w Terni narzeczonych napisał papież Jan Paweł II. Jego treść została wyryta na płycie wmurowanej w pobliżu grobu św. Walentego.

Świętu towarzyszą koncerty, spektakle, projekcje filmów, konferencje, wystawy i imprezy sportowe, które trwają niemal przez cały luty. w tym roku ogłoszono także konkurs na najlepszy SMS o tematyce miłosnej. 14 lutego w Terni jest wręczana nagroda "Rok miłości". Są tam też organizowane walentynki dla wdów i wdowców oraz ludzi starszych i chorych.

Polskie miasto zakochanych?

Wiele miast w Europie przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. Wszędzie tam 14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych. W bazylice św. Floriana w Krakowie gościem wieczoru, na który zaproszeni są nie tylko zakochani, ale także wszyscy szukający prawdziwej miłości, jest sam św. Walenty, jako że jego relikwie znajdują się w świątyni. W Chełmnie, obok modlitw przy relikwiach świętego ma miejsce barwny przemarsz ulicami miasta z orkiestrą dętą i ułożenie walentynkowego serca ze świec na rynku. Czy uda się uczynić z Chełmna miasto zakochanych czas pokaże ?

Modlitwy do św. Walentego

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który - dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości -zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę: W obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Litania do św.Walentego, męczennika


  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
  Św. Trójco jedyny Boże - zmiłu się nad nami.
  Św. Maryjo, módl się za nami.
  Św. Walenty, kapłanie i męczenniku...
  Św. Walenty, obrońco chrześcijaństwa...
  Św. Walenty, patronie miłościwy...
  Św. Walenty, lekarzu chorych...
  Św. Walenty, Ojcze ubogich i sierot...
  Św. Walenty, zwierciadło kapłanów...
  Św. Walenty, pogromco złych mocy...
  Św. Walenty, przykładzie doskonałości...
  Św. Walenty, wskrzeszający umarłych...
  Św. Walenty, obrońco panieńskiej czystości...
  Św. Walenty, Serafinie miłości Bożej...
  Św. Walenty, wiary katolickiej kolumno...
  Św. Walenty, pocieszycielu strapionych...
  Św. Walenty, przedziwny cudotwórco...
  Św. Walenty, apostole pełny gorliwości...
  Św. Walenty, obrońco męczenników Chrystusowych...
  Św. Walenty, patronie w wielkiej chorobie...
  Św. Walenty, towarzyszu aniołów...
  Św. Walenty, palmo męczenników...
  Św. Walenty, Arko Nowego Przymierza...
  Św. Walenty, uśmierzający wszelką chorobę...


  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłu się nad nami.


Módl się za nami św. Walenty.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, który ogniem miłości rozpaliłeś św. Walenetgo i sprawiłeś, że pogardził groźbami tyrana, spraw, byśmy czcząc Jego męczeństwo, zostali uwolnieni od wszelkich chorób i od grzechu śmiertelnego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośba o przygotowanie do miłości

Powołałeś nas, Panie, do rozwoju. Pomóż mi więc wypełniać Twoje wezwanie. Dopomóż mi rozwinąć we mnie moją męskość (kobiecość) na miarę Twoich zamysłów. Przygotuj mnie do daru miłości, jaki mam z siebie złożyć człowiekowi, którego mi wyznaczyłeś. Daj mi moc uszczęśliwienia mego towarzysza życia, żeby się na mnie nie zawiódł, żeby się nigdy nie musiał za mnie wstydzić, żeby mógł na mnie we wszystkim polegać. Przysposób mnie, Panie, do służby miłości.

Modlitwa o trafny wybór życiowego partnera

Spotkałem(am), Boże człowieka, który mnie pociąga i raduje swoją obecnością. Dobrze mi z nim być. Czy to jest ten, którego mi przeznaczyłeś na towarzysza życia? Pomóż mi dobrze wybrać. Spraw, żebym się nie zadowalał(a) tylko zewnętrznymi pozorami, ale dostrzegał(a) istotną wartość interesującej mnie osoby. Ty wiesz, że chcę Ci służyć. Daj mi wybrać tego(tą), który(a) mnie w tym podtrzyma i razem ze mną będzie pełnić Twoją wolę. Daj mi znaleźć człowieka - przyjaciela, któremu bezpiecznie zaufam i w którym dostrzegę także Ciebie. Wiesz, że moje serce głodne jest miłości i chce się na kimś oprzeć. Przecież powiedziałeś: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam" (Rdz 2,18). Skłoń serce tego, którego chcesz mi dać, żeby odpowiedziało na moją tęsknotę i pokochało mnie tak, jak ja jestem gotów(a) kochać. Błogosław, Panie, mojej budzącej się miłości.

Modlitwa o wytrwałość w miłości

Boże, który wychodzisz na spotkanie zbłąkanej owcy i wszystkim słabym otwierasz ramiona. Wyznaję Ci, że nie umiem kochać. Gdy przebywam, w samotności, tęsknie za tym, którego mi dałeś. Źle mi jest bez niego i ciągle o nim marzę, ale gdy tylko jesteśmy z sobą razem - nie umiem pozbyć się egoizmu, opanować języka i być dobrym dla człowieka, którego przecież kocham. Czemu jest we mnie tyle uporu i opryskliwości? Dlaczego kochanej osobie próbuję narzucić własne zdanie? Dlaczego nie liczę się z tym, co ona odczuwa i sprawiam, że bywa jej ciężko i źle. Dlaczego niszczę otrzymany od Ciebie dar naszej miłości? Przebacz mi, Boże, moje samolubstwo, złośliwość i brak opanowania. Pomóż mi wynagrodzić wyrządzone przykrości. Daj nam radość wzajemnego zrozumienia bez słów.

Modlitwa o zachowanie czystości

Panie Jezu! Pomóż nam uświadomić sobie, co jest dobre, a co grzeszne w naszym „sam na sam". Nie dopuść, abyśmy szukali między sobą zbliżeń dla przyjemności cielesnej, której nam jeszcze szukać i podjąć nie wolno. Spraw, abyśmy wyrażając naszą miłość tkliwą pieszczotą panowali nad naszym ciałem i nie pozwolili ogarnąć się pożądliwości. Rozbudź w nas poczucie odpowiedzialności.

Modlitwa za mojego chłopca

Panie Boże, postawiłeś na mej drodze człowieka, któremu oddałam swoje serce i z którym chcę związać swój los. Czuwaj nad nim, chroń go od niebezpieczeństw i spraw, aby w Tobie osiągnął życiową dojrzałość. Pomóż mu być prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, żeby się nie lękał trudności, lecz przełamywał je w imię Twoje. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności. Święty Józefie, patronie mężczyzn, broń mego chłopca od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkować własne ciało służbie prawdziwej miłości. Chroń go od alkoholizmu. Spraw, abym mogła bezpiecznie oprzeć się na tym, któremu powierzam swój los. Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie.

Modlitwa za moją dziewczynę

Panie Boże, dziękują Ci za moją dziewczynę. Błogosław jej i spraw, aby jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, abym ją kiedykolwiek skrzywdził. Przygotuj ją do roli żony i matki. Chroń ją od pokus. Spraw, by była mi wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie. Matko Najświętsza, przygotuj ją do życia w miłości. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech nie czuje się ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i cicha, żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty, wypełnia Boże plany.

Modlitwa o miłość

Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą Twoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, aby każdy ciężar stał się dla mnie lekki. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie. Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Chryste miłości! Daj mi miłość Twoją. Amen.


© Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
Opracował: Krzysztof Wiśniewski