sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Modlitwy


Modlitwy:

 • Modlitwy na Różne Potrzeby
 • Podstawowe Modlitwy
 • MODLITWA do JEZUSA naszego KRÓLA i PANA


  Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
  Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
  Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
  który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
  i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
  wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
  Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
  Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
  Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
  przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
  Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
  Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
  dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
  wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
  Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
  wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
  Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
  Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
  na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
  Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
  Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
  Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
  teraz i na wieki wieków.
  Amen.

  Jan Paweł II o modlitwie

  Kiedy wierni się modlą, zdobywają serce Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. W zdominowanym przez technikę świecie, któremu grozi zapomnienie o sacrum, w społeczeństwie zadufanym w swoją samowystarczalność świadectwo modlącego się człowieka jest jak promień światła pośród mroków. (...) pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze próby i daje odwagę potrzebną, by zło zwyciężać dobrem. Wzywam was w szczególności do rozwijania modlitwy osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, bez której chrześcijaninowi grozi osłabnięcie (...) Sposobem na to, by stawić czoło nie tylko doraźnym trudnym sytuacjom, lecz także, dzień po dniu, trudom oraz problemom osobistym i społecznym, jest pełna wiary modlitwa. Kto się modli, nie traci ducha nawet w obliczu największych trudności, ponieważ czuje, że Bóg jest przy nim, i w Jego ojcowskich ramionach znajduje schronienie, pogodę i pokój ducha. Bardzo ważne jest, aby każdego dnia modlić się indywidualnie i w rodzinie. Niech modlitwa, wspólna modlitwa, będzie codziennym oddechem rodzin, parafii i każdej wspólnoty. Rodzina ma być świątynią, to znaczy domem modlitwy: modlitwy prostej, serdecznej i przepojonej codziennym trudem. "Jezu ufam Tobie" - oto prosta modlitwa, której nauczyła nas Siostra Faustyna i którą w każdym momencie naszego życia możemy wypowiadać. Ile razy również i ja, jako robotnik i student, a następnie jako kapłan i biskup, w trudnych okresach dziejów Polski powtarzałem to proste i głębokie wezwanie, doświadczając jego skuteczności i mocy. Wiemy, że modlitwa nabiera mocy, gdy towarzyszą jej post i jałmużna. Modlitwa prowadzi człowieka do nawrócenia, do chrześcijańskiej pełni człowieczeństwa, do nawrócenia w kierunku rodziny, solidarności i miłości, właściwych tej podstawowej komórce wszystkich relacji istniejących w świecie. Jedynie dzięki intensywnemu życiu modlitwy świeccy mogą znaleźć natchnienie, energię, odwagę w obliczu trudności i przeszkód, wytrwałość i umiejętność podejmowania inicjatyw i odzyskiwania sił. Niech ważne miejsce w waszym życiu zajmuje modlitwa, słuchanie słowa Bożego i formacja chrześcijańska. Znajdziecie w nich skuteczne wsparcie, aby stawiać czoło trudnościom życia codziennego i wielkim wyzwaniom dzisiejszego świata. Życie modlitwy każdego z wiernych, a więc i świeckiego, wymaga uczestnictwa w liturgii, przystępowania do sakramentu pojednania, udziału w celebracji eucharystycznej (...) Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem. Nieodzownym uzupełnieniem modlitwy jest ofiara, tym skuteczniejsza im bardziej wielkoduszna. Modlitwa jest skuteczną pomocą, dzięki której wzbogacamy naszą wiarę i czynimy ją zdolną do wydawania owoców, posiadającą moc i zdolność do ciągłego udoskonalania naszego życia - osobistego, rodzinnego i społecznego

  Modlitwa o pogodne przeżywanie starości

  Panie Jezu, mój najlepszy przyjacielu, Ty mnie nigdy nie opuszczasz, mogę się do Ciebie uciekać w każdym strapieniu, a Ty nigdy nie odwracasz się ode mnie, ale udzielasz mi łask, dzięki którym pragnę jeszcze mocniej bliskości z Tobą. Jezu Chryste, Twój kochający Ojciec w niebie pozwolił mi dożyć starości, choć nie jest ona beztroska. Jednak proszę Cię, mój Jezu, byś obdarzył mnie pogodą ducha, radością, cierpliwym znoszeniem ułomności. Proszę o dar umiejętności przeżywania każdego dnia jako nowej niespodzianki. Niech moje modlitwy kierują mnie na rzeczywistość niedotykalną, na sprawy wieczności. Święty Józefie, patronie cierpiących, wstawiaj się za mną u Boga Ojca, by moje życie stało się jeszcze pełniejszym, niż jest. Amen.

  O pokój w sercu

  Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję, gdzie panuje rozpacz; światło, gdzie panuje mrok; radość, gdzie panuje smutek.Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając – otrzymujemy, wybaczając – zyskujemy przebaczenie, a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

  św. Franciszek z Asyżu

  Przygotowanie do modlitwy wstawienniczej

  Magnificat: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją (Łk 1, 46-50).

  Modlitwa za zmarłego w dniu śmierci lub pogrzebu

  Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twojego sługi N. (Twojej służebnicy N.), któremu dzisiaj kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić go do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzył i ufał, niech nie ponosi kar piekielnych, lecz posiądzie szczęście wieczne. Amen.

  O błogosławieństwo dla rodziny

  Wiekuisty Boże, Ty z ojcowską dobrocią zaradzasz ludzkim potrzebom. Ześlij hojne błogosławieństwo na tę rodzinę i na ten dom i darem swojej łaski uświęć jego mieszkańców. Niech wiernie zachowują Twoje przykazania i tak korzystają z obecnego czasu, aby kiedyś doszli do przygotowanego dla nich mieszkania w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Modlitwa o nabranie odwagi, aby realizować swój cel życiowy

  Archaniele Michale, proszę, przybądź do mnie. Proszę, wniknij w mój umysł i serce, i oczyść je z wszelkiego lęku, który powstrzymuje mnie przed dokonaniem niezbędnych zmian w życiu. Proszę, pomóż mi poczuć się bezpiecznym finansowo. Proszę, pomóż mi pozbyć się lęku przed wprowadzaniem zmian. Proszę, pomóż mi ruszyć do przodu bez lęku i z niezachwianą wiarą w Boga. Proszę, pomóż mi poczuć, że Bóg wspiera mnie tą samą energią, która utrzymuje planety na niebie. Oddaję wszystkie swe troski i obawy Bogu. Pomóż mi poczuć, uwierzyć i otworzyć serce na Miłość, abym mógł odpłacać miłością Bogu i wszystkim jego dzieciom. Amen.

  Modlitwa o rozeznanie powołania

  Boże, który mnie przenikasz i znasz dosko¬nale. Stworzyłeś mnie dla szczęścia, pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życiową. Spraw, abym wybrał to, co Ty dla mnie zamierzyłeś i do czegoś mnie sposobił jeszcze w łonie mej matki. Chcę Ci być posłusznym we wszystkim, chcę iść, gdzie mnie poślesz. Dlatego proszę o odwa¬gę, bym Ci zaufał bez granic, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mego dobra. Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich. Amen.

  Oddanie się Opatrzności Bożej

  Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie uspokaja. Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki, skłaniam czoło, stojąc z jak największą pokorą przed obliczem Twoim, wielbię miłość i dobroć Twoją ku mnie. Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złożę Ci ofiarę i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego. Proszę Cię tylko w imię Jego i przez Jego nieskończone zasługi o cierpliwość w przeciwnościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. Amen.

  Modlitwa do św. Judy Tadeusza

  Święty Judo Tadeuszu, który od wieków byłeś orędownikiem tych, którzy stracili nadzieję ratunku, w Twoje ręce oddaję cierpienia mojego serca. Ufam Twemu pośrednictwu przed Bogiem. Oddaję Ci dzisiaj szczególnie wszystkie intencje moje, którym tylko Wszechmocny Bóg może zaradzić. W pokorze serca błagam o wstawiennictwo. Ufam, że przez Twoje ręce otrzymam łaskę, o którą błagam Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

  Modlitwa do Matki Bożej Bonifraterskiej o łaskę zdrowia

  Pocieszycielko strapionych, Tobie oddaje duszę i ciało moje, do Ciebie kieruję me myśli, Ciebie błagam o opiekę w mym nieszczęściu, Matko Najświętsza, Uzdrowienie Chorych. Wybaw mnie, proszę, od niemocy mojej, podaruj mi zdrowie – skarb najcenniejszy, wlej w me serce ufność, miłość i nadzieję, aby łaska Pana zawsze była przy mnie. Pani Miłosierna, oręduj za mną, podetnij korzenie grzechów moich, ku Bogu kieruj myśli moje i bądź przy mnie w ostatniej godzinie życia mego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  O uwolnienie z egoizmu

  Zbawicielu świata, Najwyższy Kapłanie, Twa łaska jest nieskończona. Twe miłosierdzie i Twa dobroć trwają od tysięcy lat. Nigdy nie gardziłeś drugim człowiekiem, zawsze pochylałeś się nad mniejszym, skrzywdzonym i potrzebującym. Swoich owiec nie pozostawiasz bez pomocnej dłoni, zawsze ochoczo służyłeś swoim apostołom i napotkanym ludziom. Panie Jezu, chcę iść za Tobą i także służyć drugiemu człowiekowi. Jednak mój egoizm często jest silniejszy od potrzeby serca. Dlatego przychodzę tu do Ciebie, klęcząc, proszę, być uwolnił mnie od niepotrzebnego i zabójczego dla mej duszy egoizmu. Amen.


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski