sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Stowarzyszenia


Wspólnoty parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Wspólnota Ojca Pio
 • Żywy Różaniec
 • Pustynia Miast
 • Schola Dziecięca
 • Odnowa w duchu Św.
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Lso Seniorzy
 • Rada Parafialna
 • Caritas
 • Grupa Jana Pawła II
 • Duszpasterstwo Nauczycieli Łasin
 • GRUPA JANA PAWŁA II

  ŚWIETY JANIE PAWLE II WSTAW SIĘ ZA NAMI

  Grupa modlitewna Jana Pawła II powstała w naszej wspólnocie parafialnej z potrzeby chwili , w czasie kiedy do Domu Ojca odchodził nasz kochany Papież Jan Paweł II spotkaliśmy się w naszym łasińskim kościele na modlitwie i tak pozostało po Jego śmierci ,iż 2 każdego miesiąca gromadziliśmy się na modlitwie prosząc o rychłą beatyfikację i kanonizację papieża Jana Pawła II .

  Jak sama nazwa grupy wskazuje, głównym jej celem była modlitwa o beatyfikację, a potem o kanonizację bł. Jana Pawła II. Dodatkowo drugim ważnym i ciekawym celem grupy jest formacja, czyli pochylanie się nad różnymi treściami związanymi z nauczaniem papieża Polaka Jana Pawła II.

  Dzięki inicjatywie obecnego proboszcza naszej parafii ks. Kanonika Grzegorza Grabowskiego nasza parafia otrzymała relikwie Jana Pawła II ,które uroczyście zostały wprowadzone do naszego kościoła w poniedziałek wielkanocny 21 kwietnia 2014 roku o godz.15.00. w obecności księdza Biskupa Andrzeja Wojciecha Suskiego ,władz miasta Pana Franciszka Kawskiego ,licznie zgromadzonych kapłanów a przede wszystkim nas mieszkańców ,którzy mimo świątecznego dnia tak licznie przybyli by oddać cześć Janowi Pawłowi II i jeszcze raz powtórzyć Ojcze Święty Kochamy ,Ojcze Święty Pamiętamy ,Ojcze Święty modlimy się !

  Dnia 27 kwietnia cieszyliśmy się wszyscy z Kanonizacji naszego Ojca Świętego Jana Pawła II gdy papież Franciszek ogłasza : Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  Zdjęcia można zobaczyć na naszym Facebooku

  Po południu zebraliśmy się licznie w kościele gdzie o godz.16.00 młodzież z naszych szkół przybliżyła nam w montażu słowno-muzycznym życie świętego a potem na wspólnej Eucharystii DZIĘKOWALIŚMY za dar kanonizacji Jana Pawła II . Po wprowadzeniu relikwii Św. Jana Pawła II w naszym kościoła kontynuujemy modlitwę przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II .Spotykamy się 2 każdego miesiąca na Mszy świętej o godz.20.00. Celem jest szerzenie kultu oraz poznawanie i pogłębianie myśli Św. Jana Pawła II. Podstawowym zadaniem jest duchowa przemiana oraz rozwój wewnętrzny osób modlących się, za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II do której serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

  Modlitwa do św. Jana Pawła II o rozwiązanie trudnych spraw

  Święty Janie Pawle II, nasz skuteczny orędowniku i wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i bliźnich, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi i zawsze służąc ludziom. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za Kościół i cały świat, każdego dnia zbliżałeś się do świętości. Proszę cię o wstawiennictwo w mojej sprawie. Wierzę, że przez twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc

  Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną św. Jana Pawła II

  Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną św. Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby.

  Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój krzyż.

  Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen.

  Koronka za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

  Wstęp: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

  Na dużych paciorkach: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego!

  Na małych paciorkach: Św. Janie Pawle II, proś Serce Jezusa za nami!


   Zakończenie: Święty Boże....

   LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II
   Kyrie eleison, Christe eleison,
   Kyrie eleison
   Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie zmiłuj się nad nami.
   Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka
   Duchu Boży, Panie i Dawco życia
   Karolu Józefie z Wadowic – módl się za nami.
   Pasterzu Miłosierdzia
   Sługo Służebnicy Pańskiej
   Cały oddany Matce Jezusa
   Synu wolnej Polski
   Człowieku święty w świecie
   Uczniu wieszczów i robotników
   Powołany do służby w Kościele
   Dziedzicu historii królewskiej
   Przyjacielu mądrej młodzieży
   Nauczycielu filozofów
   Mistrzu teologów
   Kapłanie i biskupie krakowski
   Przewodniku po górach i na wodzie
   Gościu środowiska rodzinnego
   Wychowawco narzeczonych i małżonków
   Przyjacielu młodzieży
   Świadku Soboru Watykańskiego II
   Książę Kościoła katolickiego
   Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia
   Wybrany „z dalekiego kraju"
   Następco rzymski św. Piotra
   Pielgrzymie pokoju i jedności
   Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej
   Otwarty na innego człowieka
   Zraniony nienawiścią
   Solidarny z cierpiącymi
   Znaku duchowej wolności
   Promieniu ojcostwa
   Miłośniku piękna
   Bracie artystów i nauczycieli
   Ikono modlitwy
   Ofiarniku Eucharystii
   Budowniczy mostów pojednania
   Mężu opatrznościowy polityki
   Proroku nowej ewangelizacji
   Apostole cywilizacji miłości
   Mistrzu dialogu i słuchania
   Strażniku wiary ewangelicznej
   Poeto słowa o Słowie Wcielonym
   Zapraszający w progi nadziei
   Odważny w cierpieniu
   Spokojny w umieraniu
   Otoczony świętymi
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
   Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas jego pasterską mądrością i ojcowską dobrocią, spraw prosimy, aby jego orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność Ewangelii miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

  Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała ojcu...

  Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji Rodzin

  Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny. Jako kapłan, biskup i następca św. Piotra troskę o rodziny uczyniłeś ważną cząstką swej posługi. Przypominałeś, że człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości. W szczególny sposób powołanie do miłości wypełnia się w związku mężczyzny i kobiety. Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski. Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła. Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i śmierci, uczyłeś o godności miłości małżeńskiej, która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję. Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej, która jest cząstką i warunkiem miłości. Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin. Szukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą: „Rodzino, bądź tym, czym jesteś”. Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania. Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości. Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły. Niech rodziny będą „Bogiem silne”. Amen.

  Modlitwa o dar potomstwa

  Święty Janie Pawle II, prosimy wstaw się za nami przed tronem naszego Pana Jezusa Chrystusa, prosząc o dar upragnionego potomstwa dla nas. Ojcze Święty, Janie Pawle II, prosimy wypraszaj potrzebne nam łaski i spraw, aby w naszych sercach zagościło tak długo wyczekiwane szczęście. Módl się za nami święty Janie Pawle II!

  Modlitwa o dar życia dla dziecka poczętego

  Święty Janie Pawle II, ty, który jesteś obrońcą nienarodzonych dzieci, wstaw się za nami. Uratuj nasze dziecko. Niech zagrożenie ciąży minie, aby mogło przyjść ono na świat w terminie i mogło chwalić naszego Pana, Jezusa Chrystusa.


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski