sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Cmentarz Parafialny

Cmentarz parafialny przy ul. Kościelnej należy do piękniejszych cmentarzy dekanatu Łasin. Jest własnością parafii św.Katarzyny w Łasinie. Oznacza to, że prawo pochówku na tym cmentarzu maja mieszkańcy parafii i wszyscy którzy posiadają grób lub grobowiec rodzinny nabyty w okresie zamieszkiwania w parafii. Początek powstania cmentarz zbiega się z początkiem duszpasterstwa na tym terenie. W miarę powiększania się parafii poszerzano cmentarz kilka razy.. Na cmentarzu znajdują się groby i grobowce. Cmentarz jest podzielony na kwatery. Po dokonanej inwentaryzacji wszystkie groby wpisane są do komputerowej ewidencji cmentarza. Jest jeszcze cześć cmentarza do zagospodarowania. Cmentarz to miejsce święte na którym spoczywają w grobach doczesne szczątki naszych krewnych zmarłych. To chyba jedyne miejsce, które skłania każdego człowieka do refleksji na własnym życiem, a wierzących nad własnym zbawieniem. To dobry zwyczaj by właśnie tu na cmentarzu szukać uspokojenia i wytchnienia w zawierusze tego świata w codzienności zajęć. Obowiązkiem wszystkich, którzy tak traktują to wyjątkowe miejsce, jest troska o czystość i estetykę cmentarza. Parafialny cmentarz otoczony zielenią, gdzie wiosna i latem słychać śpiew ptaków i czuć zapach trawy. To też pomaga w refleksji i wytchnieniu i to też powinno mobilizować nas do troski o to miejsce gdzie przychodzimy, aby przy grobie się pomodlić, aby na chwile być z najbliższymi, którzy odeszli do Pana. W ostatnich latach zostały podjęte konieczne prace na cmentarzu.. Na cmentarzu słychać dzwon, którego dźwięczny głos żegna zmarłych parafian w dniu ich pogrzebu. Usunięto klika starych drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Są poddawane pielęgnacji piękne okazy drzew . Na bieżąco są wywożone śmieci o odpady z cmentarza. Problemem naszego cmentarza są ptaki , które zanieczyszczają cmentarz. W ubiegłym roku uzyskaliśmy pozwolenie od konserwatora przyrody na usuwanie gniazd .Usunięto około 100. Apel do wszystkich by nie dokarmiać ptaków na cmentarzu To wszystko jest możliwe dzięki ofiarności wiernych i dzięki opłatom cmentarnym od poszczególnych grobów i grobowców.

Zarządcą cmentarza w imieniu parafii jest

Pan Grzegorz Pinkier .

Podobnie jak na innych cmentarzach, także na naszym cmentarzu zostały ustalone następujące zasady troski o cmentarz.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie .

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku, czystości, powagi oraz ciszy należnych zmarłym.

3. Na terenie cmentarza zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających oraz palenia tytoniu. Niedozwolone jest także jeżdżenie rowerem i wprowadzanie zwierząt.

4. Przypominamy o konieczności opłacenia dzierżawy. Dzierżawa grobu na cmentarzu wygasa po 20 latach od pochówku i należy ją przedłużyć w kancelarii parafialnej Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie przy ul. Kościelnej 5 lub u Zarządcy Cmentarza p.Grzegorza Pinkier . Zarządca Cmentarza z upoważnienia parafia ma prawo likwidować groby, których dzierżawa nie jest odnawiana. Groby z nieuregulowanymi opłatami zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania.

5. Niedozwolone jest samodzielne ustawianie ławek i utwardzanie przejść między grobami; ustawianie, przestawianie lub wynoszenie urządzeń, z których korzystają pracownicy, sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów.

6. Śmieci z terenu cmentarza (przekwitłe rośliny, zużyte znicze oraz inne odpady) należy wrzucać do odpowiednich pojemników lub zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych.

7. Dzieci w wieku przedszkolnym na terenie cmentarza powinny znajdować się pod opieką dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.

8. Porządkowaniem i pielęgnacją grobów poza odwiedzającymi zajmować się mogą tylko osoby uprawnione.

9. Sposób zagospodarowania cmentarza regulują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi stawianie nowych i modernizacja starych nagrobków, pomników i tablic (znajdujących się na grobach indywidualnych i zbiorowych) powinny zostać przed wykonaniem zgłoszone w kancelarii parafialnej Parafii św. Katarzyny w Łasinie lub u Zarządcy Cmentarza

10. Wykonawcy robót kamieniarsko-budowlanych oraz firmy i osoby fizyczne świadczące inne usługi na terenie cmentarza mogą sprowadzać i korzystać z potrzebnych im materiałów. Prace można wykonywać wyłącznie w dni robocze od godziny 800 do 1500 po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii parafialnej lub u Zarządcy Cmentarza.

11. Dopuszcza się wjazd pojazdów Z.U.M. oraz pracowników tej firmy podczas wykonywania obowiązków służbowych na terenie cmentarza.

12. Rodzina przez cały rok w własnym z troszczy się o grób swoich zmarłych

Niestety pomimo próśb i apeli nadal przywożone są odpady i śmieci do pojemnika cmentarnego . To świadczy o braku kultury.

Reagujmy wszyscy na takie zło, dbajmy o piękno i czystość na naszym cmentarzu. Niech ta troska o cmentarz będzie przejawem naszej wiary, szacunku do miejsca świętego, gdzie spoczywają nasi zmarli krewni i przyjaciele.


© Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
Opracował: Krzysztof Wiśniewski