sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Stowarzyszenia


Wspólnoty parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Wspólnota Ojca Pio
 • Żywy Różaniec
 • Pustynia Miast
 • Schola Dziecięca
 • Odnowa w duchu Św.
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Lso Seniorzy
 • Rada Parafialna
 • Caritas
 • Grupa Jana Pawła II
 • Duszpasterstwo Nauczycieli Łasin
 • Caritas

  PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS parafii p.w. Św. Katarzyny

  Nic co robisz nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń." (August Rodin, 1840-1917)

  Podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Toruńskiej – podobnie jak całej Caritas Polska – jest Parafialny Zespół Caritas. Określenie "Parafialny Zespół Caritas" pokazuje najlepiej jego istotę:

  Parafialny zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza, który „pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (…) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. (…) Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności” (kan. 529 §1). PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

  Zespół jest wspólnotą we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

  Caritas PZC działa w strukturze Caritas Diecezji Toruńskiej, korzysta z jej osobowości prawnej, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań Jest to zespół ludzi dobrej woli, który przejął na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie własnej parafii. Znajdują się oni najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą.

  To grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Toruńskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

  Formalnie PZC uczestniczy w osobowości prawnej Caritas Diecezji Toruńskiej (choć w innych diecezjach spotykać można inne rozwiazania) i jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas. Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym...

  PZC stają się coraz bardziej nowoczesnymi organizacjami: w swojej działalności opierają się nie tylko na ofiarach i nie ograniczją się wyłącznie do spontanicznych akcji.

  PZC są swoistym "przedłużeniem rąk" Caritas diecezjalnej w parafiach. W tym roku parafialny zespół CARITAS pozyskał nagrody na parafialny Festyn Rodzinny 01.062014. Członkowie zespołu starają się pozyskiwać sponsorów, ludzi dobrej woli do współpracy a także chcących wspierać dzieła charytatywne .

  W tym roku parafialny zespół CARITAS pozyskał nagrody na parafialny Festyn Rodzinny 01.06.2014. Członkowie zespołu starają się pozyskiwać sponsorów, ludzi dobrej woli do współpracy a także chcących wspierać dzieła charytatywne .

  PODZIĘKOWANIA

  Dzięki uprzejmości Państwa, możliwy jest dalszy rozwój naszego Parafialnego Festynu organizowanego z okazji Dnia Dziecka w tym roku już po raz czwarty. Idea Festynu jest bardzo ważna i co najważniejsze nadal dostrzegana przez ludzi.

  Dzień Dziecka to piękny czas, w którym możemy dać tyle radości naszym najmłodszym. Jednak, aby tę radość dawać, potrzebni są ludzie dobrej woli. Nasza Parafia może przyczynić się do wspierania dzieci, właśnie dzięki Państwu.

  Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Cieszymy się, że są jeszcze w naszym mieście ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży. Dzięki Państwu na twarzach wielu dzieci, tego dnia pojawił się szczery uśmiech.

  Pragniemy zapewnić o naszej modlitwie i wdzięcznej pamięci. Wyrażamy jednocześnie ogromną nadzieję, że w przyszłości, tak jak dotąd wspólnie podejmować będziemy dzieła na większą chwałę Boża w służbie drugiemu człowiekowi.


  Z poważaniem
  Ks. Kanonik mgr Grzegorz Grabowski
  Dziekan i Proboszcz Łasiński

  Zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którzy pragną zostać wolontariuszami i pomagać innym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego.


  I Ty możesz pomóc dzieciom i osobom potrzebującym z naszej parafii.
  Czekamy na Twoją pomoc!
  Tak niewiele potrzeba ,może słowa jednego ,przyjaznego ,na pomoc ,na ratunek ,czy słyszysz ktoś woła SOS

  RAZEM MAMY WIELKĄ MOC


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski