sw.katarzyna
Diecezja Toruńska
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie
Parafia Świętej Katarzyny w Łasinie

Stowarzyszenia


Wspólnoty parafialne:

 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Wspólnota Ojca Pio
 • Żywy Różaniec
 • Pustynia Miast
 • Schola Dziecięca
 • Odnowa w Duchu Św.
 • Akcja Katolicka
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 • Lso Seniorzy
 • Rada Parafialna
 • Caritas
 • Grupa Jana Pawła II
 • Duszpasterstwo Nauczycieli Łasin
 • Akcja Katolicka

  Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.

  To co możesz uczynić nie jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu. Albert Schweitzer

  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej istnieje już około 20 lat. Pierwszym jej asystentem był ówczesny proboszcz - ks. Witold Wainberger Obecnie Ksiądz proboszcz kanonik Grzegorz Grabowski Akcja Katolicka w naszej parafii jest pomysłem ludzi świeckich, oni też zasadniczo nadają jej kształt.

  Pogłębianie wiary na płaszczyźnie wiedzy, wspólnoty jak i działania. Inicjowanie bardzo wielu przedsięwzięć, włączanie nowych osób w wspólnie tworzone dzieło w miarę wolnego czasu, możliwości i umiejętności. W naszej parafii p.w. Świętej Katarzyny w Łasinie podejmujemy wiele działań. Bierzemy udział w organizacji festynu parafialnego, dni papieskich, pielgrzymek. Prowadzimy działalność na rzecz odnowy kościoła parafialnego i jego otoczenia, Uczestniczymy w wielu inicjatywach diecezjalnych i krajowych AK.

  Dzięki staraniom członków Akcji Katolickiej w Łasinie powstał skwer Jana Pawła II

  Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła


  urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła
  misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
  chrystianizacja każdej dziedziny życia
  wspólny front apostolskiego działania Kościoła budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości
  widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii
  odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
  kształtowanie życia według zasad wiary
  wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
  pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
  apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)
  odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
  szkoła życia społecznego

  Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

  Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacniania mnie w nim. Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość mego powołania lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny. Dodaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne. Ześlij proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego. Spraw, abym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Matko Kościoła - módl się za nami

  Święty Wojciechu, Patronie Akcji Katolickiej - módl się za nami.

  Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej..

  Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko! W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu. Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką. Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej: - kształtowanie sumień - formację duchowo-moralną i intelektualną - budzenie odpowiedzialności za Kościół - ożywianie ducha apostolskiego - wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią - kształtowanie świadomości kościelnej. Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwata Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:


  dla niewierzących - światłem
  dla grzesznych - nawróceniem
  dla zagubionych - drogą
  dla poszukujących - prawdą i życiem
  dla dobrych - umocnieniem.

  HYMN AKCJI KATOLICKIEJ


  1. My chcemy Boga, Panno święta! O, usłysz naszych wołań głos! Miłości Bożej dźwigać pęta, To nasza chluba, to nasz los. Ref. Błogosław, słodka Pani! Błogosław wszelki stan! My chcemy Boga! My, poddani! On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)
  2. My chcemy Boga w rodzin kole! W troskach rodziców, dziatek snach! My chcemy Boga w książce, w szkole, W godzinach wytchnień, w pracy dniach .Ref.
  3. My chcemy Boga w naszym kraju! Wśród starodawnych polskich strzech! W polskim języku i zwyczaju, Niech Boga wielbi Chrobry, Lech. Ref.
  4. My chcemy Boga w każdej chwili! I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach! Czy nam się pociech niebo schyli, Czy w gruzach legnie szczęścia gmach. Ref.
  5. My chcemy Boga! Jego prawo, Niech będzie naszym czynów tchem! Byśmy umieli chętnie, żwawo: Obierać dobre, gardzić złem! Ref.


  © Oficjalna Strona Parafii Świętej Katarzyny w Łasinie
  Opracował: Krzysztof Wiśniewski